ETF-Net kartoteek

Tagasi

ETF-Net sisaldab heale ehitustavale vastavaid juhendeid ja üldehituse RYL-käsiraamatuid ning ehitusalast seadusandlust. Juhendid on liigitatud teemade kaupa, nende sisu avaneb ainult kasutusõigusega omanikele. RATU-juhendid on enamasti varasematest aastatest ning sisaldavad infot ehitustehnoloogia, ajanormide, materjalikulu ja ehitustööde korralduse kohta. Eestikeelsena on 59 uusehitusega seotud Ratu-kaarti, mis on järjestatud tööliikide järgi. Venekeelsed Ratu-juhendid on seotud nii ehitus- kui ka remonttöödega.